Hiç Çalışmak İstemiyorum Diyenler Buraya

Eylül 23rd, 2014 by admin | No Comments | Kategori: iş ilanları

Hiç Çalışmak İstemiyorum Diyenler Buraya 2014

Eminiz aranızda çalışmayı sevmeyenler vardır.O zaman Hiç çalışmak istemiyorum diyenler buraya!!! Aslında herkes çalışmadan para kazanmak ister.Ancak, hayat şartları insanı öyle zorluyor ki, çalışmadan bir yudum su bile içemez olduk.Pek çok kişi çalışmaktan nefret etse de dediğimiz gibi mecbur olduğu için çalışır.Ancak bazıları var ki, hiçbir şekilde çalışmak istemiyorum diyerek resti çeker.Eğer siz de hiç çalışmak istemiyorum diyorsanız burada toplanın.Peki, kişi neden çalışmak istemez bir fikriniz var mı?style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-2531965208317308"
data-ad-slot="4321000474">

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Aslına bakarsanız bunun pek çok nedeni olabilir. Mesela,iş hayatı oldukça zorlu bir yoldur. Akşama kadar hiç oturmadan ara vermeden çalışmak pek çok kişiye sıkıcı gelebilir.Ya da başka birinin emrine girerek onu yap, bunu yapma gibi emirler almak kişiye rahatsızlık veriyordur ne dersiniz? Dediğimiz gibi hiç çalışmak istemiyorum diyen bir kişinin pek çok sebebi olabilir. Örneğin, sabah erken kalkmak,akşam geç saatlere kadar çalışmak,hafta sonu izin alamamak,özel günlerde dahi çalışıyor olmak, arkadaşları veya sevdikleri ile vakit geçirememek gibi daha pek çok neden sıralayabiliriz.Eğer bu yazıyı okuyorsanız siz de çalışmak istemeyenler arasındasınız demektir.Peki, neden hiç çalışmak istemiyorum diyorsunuz? Bunu bizimle paylaşır mısınız?

 Hiç Çalışmak İstemiyorum Diyenler Buraya Hiç Çalışmak İstemiyorum Diyenler Buraya

5745d 2n6wQuAzEnM Hiç Çalışmak İstemiyorum Diyenler Buraya

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

Etiket:: , , , ,

Carrefour 23 Eylül-6 Ekim 2014 Kataloğu

Eylül 23rd, 2014 by admin | No Comments | Kategori: Katalog

Carrefour 23 Eylül-6 Ekim 2014 Kataloğu 2014

Carrefour İndirim Kataloğu Kampanya 23 Eylül-6 Ekim 2014
CarrefourSA Hipermarketler Eylül/Ekim 2014 dönemine ait Carrefour Online Kataloğu.

Carrefour Ürün Fiyat Kataloğu görüntülemek için tıklayınız.

0b280 Carrefour 23Eylul 6Ekim2014 Carrefour 23 Eylül 6 Ekim 2014 Kataloğu

Kampanyalar hakkında daha fazla bilgi için CarrefourSA resmi internet sitesini http://www.carrefour.com.tr buradan ziyaret ediniz.

aae67 share save 171 16 Carrefour 23 Eylül 6 Ekim 2014 Kataloğu

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

Etiket:: , , , ,

ŞOK Market 24 Eylül-7 Ekim 2014

Eylül 23rd, 2014 by admin | No Comments | Kategori: Katalog

ŞOK Market 24 Eylül-7 Ekim 2014 2014

ŞOK Market Haftanın Fırsatları 24 Eylül-7 Ekim 2014.
ŞOK Marketler Zincirinde gıda maddeleri, süt ve süt ürünleri, konserve, alkolsüz içecekler, et ve et ürünleri, meyve suları ve diğer gıda ve gıda dışı ürünlere ait yeni ve süper düşük fiyatlar.

ŞOK aktüel ürünler – 24 Eylül-7 Ekim 2014 tarihleri arasında geçerlidir.

ŞOK Market yeni ürün kampanyalarına bakınız http://www.sokmarket.com.tr/

11b54 share save 171 16 ŞOK Market 24 Eylül 7 Ekim 2014

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

Etiket:: , , , ,

Tarım Kredi Kooperatifleri Müfettiş Yardımcısı Alımı 2014

Eylül 23rd, 2014 by admin | No Comments | Kategori: iş ilanları

Tarım Kredi Kooperatifleri Müfettiş Yardımcısı Alımı 2014 2014

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ
YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş
Kurulu Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 15 (Onbeş) Müfettiş Yardımcısı
alımı için giriş sınavı yapılacaktır.

I- GENEL BİLGİLER:

1. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır.

2. Yazılı sınav 09 Kasım 2014 Pazar günü saat 09.30’da Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci -ANKARA adresinde, çoktan seçmeli test şeklinde
yapılacak olup, adaylar saat 09.00 da sınav salonuna alınacaklardır.

3. Yazılı sınava; alınacak sayının 20 katı aday katılacak olup, yazılı sınavı
kazanan adaylardan, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısının üç katı (en yüksek
puanı almış) aday daha sonra bildirilecek tarihte Ankara’da sözlü sınava tabi
tutulacaklardır.

4. Adaylar yazılı sınava gelirken kendilerine önceden verilecek olan Sınav
Giriş Belgesi ile birlikte fotoğraflı resimli kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı,
Sürücü Belgesi veya pasaport) ve sınav ücretine ilişkin Banka Dekontunu yanlarında
bulunduracaklardır.

5. Adayların sınav salonuna cep telefonu, hesap makinesi v.b. elektronik cihaz
ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

II- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç, ağır hapis ve 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış
olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık,
dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı fiiller, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye
kullanma, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, açakçılık, resmi ihale
ve alım satımlara fesat karıştırmaktan hükümlü bulunmamak,

d) Karakter veya yaşam biçimi bakımından Müfettişlik mesleğine alınmasına engel
durum olmamak (Bu hususla ilgili araştırma Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
tarafından yapılır),

e) Askerliğini yapmış veya sınava girdiği tarihte erteletmiş bulunmak,

f) Sağlık durumu bakımından yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli
olmak, görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

g) Sınav ilan tarihi itibarıyla 29 yaşından gün almamış olmak,

h) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler,
İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi ve Bankacılık gibi
bölümleri ile bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ve yabancı ülkelerdeki
eşitlerinden birini bitirmiş olmak,

ı) Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Müfettiş Yardımcılığı
giriş sınavına en çok iki defa katılıyor olmak,

i) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelik gereği yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, 2013 veya 2014 yılları
KPSS sonuçlarına göre, KPSS P.118 puan türünden 70 ve üzeri puan almak.

III- SINAV KONULARI VE BAŞARININ TESPİTİ:

I- Yazılı ve sözlü sınav konuları şunlardır:

A) Ekonomi

a) Genel Ekonominler

c) Para-banka, kredi ve konjonktür

d) Milli Gelir

e) Uluslararası ekonomik ilişkiler ve teşekküller

f) İşletme ekonomisi

B) Hukuk

a) Anayasa

b) Kooperatifler Hukuku

c) Medeni Hukuk (Başlangıç, Şahsın Hukuku, Ayni Haklar)

d) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, Akitler, Zaman Aşımı Hakkında Genel Bilgiler)

e) T. Ticaret Hukuku

f) İş Hukuku

g) İcra -İflas Hukuku

h) T.Ceza Hukuku (Devlet İdaresi, Kamu Güveni ve Mal aleyhine işlenen suçlar)

ı) Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Davaların açılması, takibi ve resmi evraka ait
hükümler)

i) Ceza Muhakemeleri Kanunu (Görev yetki ve kovuşturmaya ait hükümler)

C)Muhasebe

a) Genel Muhasebe

b) Şirketler Muhasebesi

c) Maliyet Muhasebesi

d) Bilanço Analizi

D) Ticaret Aritmetiği ve Mali Cebir (Yüzde, Faiz, Iskonto, Cari Hesap Konuları)

E) Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızcıdan biri)

II) Yazılı imtihanı kazanan ve aranan şartlara haiz istekliler, sözlü imtihana
tabi tutulurlar. Sözlü sınavda, adayın yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyinin
yanı sıra konuşma ve muhakeme yeteneği gibi nitelikleri üzerinde durulur.

III) Başarının tespiti :

Yazılı giriş sınavında her grup için tam not 100 dür. Adayların yazılı sınavda
başarılı sayılabilmeleri için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarının
her birinden alınan notun 100 üzerinden 60 ve ortalamasının da 70 puandan aşağı
olmaması gerekir. Ortalaması 70 puan olmak şartıyla, imtihan gruplarından sadece
birinden 50 puan almış olanlar da başarılı sayılır.

VI- BAŞVURU ŞEKLİ VE SINAV İŞLERİ:

1- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü’nün www.tarimkredi.org.tr
internet adresinden temin edecekleri başvuru formunu gerçeğe uygun olarak el
yazısıyla doldurup imzalayarak, (diğer belgelerle birlikte) Rehberlik ve Teftiş
Kurulu Başkanlığı’na 24.09.2014 – 17.10.2014 tarihleri arasında, mesai saatleri
içerisinde şahsen müracaat ederek teslim etmeleri veya posta ile başvuru halinde
ise başvuruya ilişkin formun (diğer belgelerle birlikte) en geç 17.10 2014 tarihinde
başvuru yerine ulaşmış olması gerekir. 17.10.2014 tarihi mesai bitiminden sonra
yapılacak müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanının tasdikli sureti,

b) Yüksek Öğrenim Diplomasının veya bitirme belgesinin aslı veya tasdikli sureti

c) 4,5x 6 ebadında 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf,

d) 2013 veya 2014 yılı KPSS sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği, (İnternet
çıktısı kabul edilmeyecektir.)

e) Mezun olduğu eğitim kurumunun II/h maddesinde belirtilenler dışında kalması
halinde Y.Ö.K. den alınacak denklik belgesi.

Not: Adaylar yukarıdaki belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla,
belgelerinin tasdikini Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığında yaptırabileceklerdir.

2- KPSS P.118 puan türünden 70 ve üzeri puanı bulunan adaylardan en yüksek
puana sahip ilk 300 aday yazılı sınava çağırılacaktır. Sonuncu sıradaki aday
ile aynı puana sahip olanlar da sınava katılabilecektir.

Yazılı sınava çağırılan adayların isimleri Kurumumuzun www.tarimkredi.org.tr
internet adresinde 22.10.2014 tarihinde yayınlanacaktır.

3- Yazılı Sınava katılmaya hak kazanan adaylardan 50.- TL. sınav ücreti alınacaktır.
Sınav ücreti T.C. Ziraat Bankası Ankara/Bahçelievler Şubesi TR27 0001 0006 2653
2758 0150 01 nolu hesabına TAREKSAV (Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim, Kültür
ve Sağlık Vakfı) adına yatırılacaktır.

Sınav ücretini 06.11.2014 tarihine kadar ödemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
Sınava katılacak adayların Banka Dekontunu sınava girerken yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir.

Noksan belgelerle yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınava
müracaat eden adayların sahte belge koymaları veya belgeler üzerinde tahrifat
yapmış olduklarının sonradan anlaşılması durumunda sınava kabul edilmeyecekler,
sınava girmişler ise sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca sorumluları hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına ait başvuruları kabul edilen adayların
haberleşme adresine, başvuru süresinin bitiminde posta ile fotoğraflı bir aday
kartı gönderilecektir. Sınav gününden en geç üç gün öncesine kadar kartı eline
geçmeyen ya da kaybeden adaylar, durumu, en seri şekilde Rehberlik ve Teftiş
Kurulu Başkanlığına bildireceklerdir.

Sınav sonuçları, Genel Müdürlüğümüzde ve www.tarimkredi.org.tr internet adresinde,
ilan edilecek, ayrıca kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı kazanarak işe başlatılacak adaylar, asgari 5 yıl süre ile çalışmak mecburiyetindedir
(iki aylık deneme süresi hariç). İşe başlayacaklardan, bu süre zarfında çalışacaklarına
ve bu süreden önce ayrılmaları veya kusurlu davranışları ile yetersizlikleri
nedeniyle görevlerine son verilmesi halinde (eğitim sürecinde kendilerine yapılan
harcamalar karşılığı olarak) 25.000.- TL tazminat ödeyeceklerine dair taahhütname
alınacaktır.

Başvuru Adresi:

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Cad. No:7 06490 Çankaya/ANKARA

İrtibat Telefonları : 0 312 216 44 69, 71, 73, 74

ff825 LFLlu8JQunU Tarım Kredi Kooperatifleri Müfettiş Yardımcısı Alımı 2014

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

Etiket:: , , , , , ,

Makro Market indirimler 20-26 Eylül 2014

Eylül 23rd, 2014 by admin | No Comments | Kategori: Katalog

Makro Market indirimler 20-26 Eylül 2014 2014

MakroMarket indirimler ürünleri 20 Eylül-26 Eylül 2014.

Makro mağazalar zinciri promosyonlu aktüel ürünler. Yiyecek ve içecek gıdalar, ambalajlı ürünler, meyve ve sebze, tüm aile için giysiler, ufak ev aletleri, ev, villa ve araba aksesuarları.

33e56 Makro Market 20 26Eylul2014 Makro Market indirimler 20 26 Eylül 2014

Daha fazla bilgi için internet sitesini ziyaret ediniz: www.makromarket.com

33e56 share save 171 16 Makro Market indirimler 20 26 Eylül 2014

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

Etiket:: , , , , ,

Memurları Sevindirecek Gelişme!

Eylül 22nd, 2014 by admin | No Comments | Kategori: iş ilanları

Memurları Sevindirecek Gelişme! 2014

 Konya milletvekili Mustafa KALAYCI tarafından hazırlanan kanun tekliflerinde, memur ve diğer kamu görevlilerinden bir derece hakkından daha önce yararlanmamış olanlara bir derece verilerek eşitsizliğin giderilmesi ve daha sonra göreve başlayacak olanlara da bir derece verilmesi; ayrıca, 14.2.2005 tarihinden 22.9.2014 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince verilmiş olan bazı disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedilmesi öngörülmektedir.

Kalaycı kanun tekliflerinin gerekçesinde, bu teklifler ile Kamu Personeli Danışma Kurulunda mutabakata varılan konuların hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirmiştir.

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE BİR DERECE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun asıl, ek ve geçici maddelerine göre aylık almakta olan personel (2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tâbi olanlar dahil) ve 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre aylık almakta olan personel ve 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda halen çalıştırılan sözleşmeli personelden; 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı kanun, 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı kanun 22.9.1991 tarihli ve 457, 458 ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 2.2.2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların, kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra hükmü, bu fıkra kapsamına girenlerden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

Birinci fıkra kapsamında olup da, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip birinci fıkra kapsamında belirtilen statülerde istihdam edilecek personelin giriş derece ve kademelerine bir derece ilâve edilir.

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle, görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 14.2.2005 tarihinden 22.9.2014 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.

14.2.2005 tarihinden 22.9.2014 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz.

Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır. Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

90694 a3qbZRmPv8g Memurları Sevindirecek Gelişme!

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

Etiket:: , ,

Kipa market 22 Eylül-3 Ekim 2014

Eylül 22nd, 2014 by admin | No Comments | Kategori: Katalog

Kipa market 22 Eylül-3 Ekim 2014 2014

Kipa marketi 22 Eylül-3 Ekim 2014 dönemi aktüel promosyonlar.

Temel ihtiyaç ve gıda malzemeleri, giysi, ayakkabı, içecek, elektronik eşya ve ev eşyaları satışı yapan perakende mağazalar zinciri;

22 Eylül-3 Ekim Kipa broşürünü online incele.

68d52 Kipa kampanya 22Eylul 3Ekim2014 Kipa market 22 Eylül 3 Ekim 2014

Kampanyalar hakkında daha fazla bilgi için Kipa resmi internet sitesini http://www.kipa.com.tr/ buradan ziyaret ediniz.

d880a share save 171 16 Kipa market 22 Eylül 3 Ekim 2014

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

Etiket:: , , , ,