MEB’den Dershane Reklamı ve İlanları Uyarısı

MEB’den Dershane Reklamı ve İlanları Uyarısı 2014

 MEB’den Dershane Reklamı ve İlanları Uyarısı

(MEB), Millli Eğitim Bakanlığı – Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından tüm illere gönderilen yazıda, temel lise, sınavlara hazırlık gibi reklamlar ile öğrencileri çekmeye çalışan dershaneler konusunda uyarı yer aldı.

Bilindiği üzere ilgi (a) Kanunla 5580 sayılı Kanuna eklenen geçici 5 inci madde çerçevesinde özel dershaneler ile gerekli dönüşümü tamamlamayan özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin eğitim ve öğretim faaliyetleri 01.09.2015 tarihinde sona erecektir. ilgi (b) Kanun kapsamında Bakanlığımıza bağlı faaliyette bulunan bazı özel okulların “hem okul hem dershane”, “üniversite sınavlarına hazırlık koleji” ve benzeri ifadeleri kullanarak reklam ve ilan yaptıkları, bazı dershanelerin dershane olarak faaliyetlerini sürdürmelerine rağmen Bakanlığımızdan kurum açma izni olmadan 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında üniversite sınavlarına hazırlık lisesi ve temel lise gibi adlar altında seviye tespit sınavları yaparak reklam ve ilan verdikleri ayrıca Bakanlığımızda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsat’ almadan dershane faaliyetinde bulundukları yönünde Bakanlığımıza bilgiler ulaşmıştır.

Özel okullar ilgi (b) Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Özel eğitim, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim ile Bakanlıkça dönüşüm programına alınan kurumlardan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar faaliyetleri devam eden ortaöğretim özel okulları,” şeklinde tanımlanmıştır. Söz konusu okul türleri dışında “hem okul hem dershane”, “üniversite sınavlarına hazırlık koleji” ve benzeri adlarla kurumların faaliyet gösterilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu kapsamda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatıalmadan faaliyette bulunan kurumlar hakkında ilgi (c) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; “Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Kanun kapsamında belirtilen faaliyetlerin Kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan veya her ne ad altında olursa olsun eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin izinsiz yapıldığının tespiti hâlinde söz konusu yerler 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı Il Idaresi Kanunu hükümleri uyarınca valilikçe kapatın ” hükmü, ilgi (b) Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Kurumlar, ancak amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklam ve ilân verebilirler. Bu kurumlar reklam ve ilânlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar ve televizyonda reklam ve ilan yapamazlar.” hükümleri yer almaktadır. Söz konusu kurumlar hakkında yukarıdaki hükümler doğrultusunda işlem yapılacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Sonrası MEB’den Dershane Reklamı ve İlanları Uyarısı Kamu Personeli ilk ortaya çıktı.

 MEB’den Dershane Reklamı ve İlanları Uyarısı

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir