Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Y.Lisans ve Doktora Program İlanı

Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Y.Lisans ve Doktora Program İlanı 2014

SAREN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI

Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı ikinci
yarıyılında açılacak olan tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci
alınacaktır.

Başvuru tarihleri: 15 Aralık 2014 – 09 Ocak 2015

BAŞVURU ŞARTLARI

1. YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar:

1.Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
“Madde 39 (1) a) ve b) bentleri” hükümlerinde belirtilen koşulları taşımak,

2.Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak (sağlık sebepleri hariç),
sivil okullardan ve lisansüstü programlarından ise çıkarılmamış olmak,

3.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı
vb. durumunda bulunmamak),

4.Lisans derecesine sahip olmak (Mezun olma durumundaki adayların başvuruları
kabul edilecektir, baraj notu uygulanmayacaktır),

5.Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla çizelgede
belirtilen ALES puanını almış olmak,

6.Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla çizelgede
belirtilen yabancı dil sınavı puanlarından birini almış olmak.

Yüksek Lisans Programı

ALES

Yabancı Dil (Herhangi bir dil)

YDS

KPDS

ÜDS

TOEFL

Uluslararası İlişkiler

55

(EA / SÖZ)

55

55

55

66 (IBT)

İstihbarat

55

(EA / SÖZ)

55

55

55

66 (IBT)

Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri

55

(EA / SÖZ)

55

55

55

66 (IBT)

Harp Tarihi ve Strateji

55

(EA / SÖZ)

50

50

50

60 (IBT)

Savunma Kaynakları Yönetimi

55

(EA / SAY)

55

55

55

66 (IBT)

Harp/Harekat Hukuku

55

(EA / SÖZ)

50

50

50

60 (IBT)

b. Yabancı uyruklu adaylar:

(1) Lisans derecesine sahip olmak (Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yabancı
yükseköğretim kurumlarından mezun veya mezun olma durumunda olan adayların başvuruları
kabul edilecektir, baraj notu uygulanmayacaktır),

(2) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda
belirtilen ALES, GRE veya GMAT puanlarından birini almış olmak,

ALES

GRE (Sayısal)

GMAT

55

(EA / SÖZ)

610

450

(a) ALES baraj puanı aynı kalmak kaydıyla “Savunma Kaynakları Yönetimi” yüksek
lisans programına yapılacak başvurularda ALES eşit ağırlık/sayısal puan türü
kullanılacaktır.

(b) Yüksek lisans programlarına yapılacak yabancı uyruklu başvurularda yabancı
dil koşulu bulunmadığından ALES, GRE veya GMAT sınav sonucu %60 oranında değerlendirmeye
alınacaktır.

(3) Eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine (en az 60 puan) sahip
olmak (İlgili belge TÖMER’den alınacaktır – KKTC uyruklu adaylar ile lisans
eğitimini Türkçe almış olmak şartıyla Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında
tamamlayanlarda bu şart aranmaz).

2. DOKTORA EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar:

(1) Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
“Madde 39 (1) a) ve b) bentleri” hükümlerinde belirtilen koşulları taşımak,

(2) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak (sağlık sebepleri hariç),
sivil okullardan ve lisansüstü programlarından ise çıkarılmamış olmak,

(3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı
vb. durumunda bulunmamak),

(4) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak (Mezun olma durumundaki adayların
başvuruları kabul edilecektir, baraj notu uygulanmayacaktır),

(5) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla çizelgede
belirtilen ALES puanını almış olmak,

(6) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla İngilizce,
Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya
Farsça dillerinden birinden çizelgede belirtilen yabancı dil sınavı puanlarından
birini almış olmak. Belgelemek kaydıyla Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
bir sınavdan alınan muadil bir yabancı dil puanı da kabul edilecektir.

Doktora Programı

ALES

Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça)

YDS

KPDS

ÜDS

TOEFL

Uluslararası İlişkiler

55

(EA / SÖZ)

60

60

60

72 (IBT)

Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri

55

(EA / SÖZ)

60

60

60

72 (IBT)

b. Yabancı uyruklu adaylar:

(1) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak (Yükseköğretim Kurulu tarafından
tanınan yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun veya mezun olma durumunda
olan adayların başvuruları kabul edilecektir, baraj notu uygulanmayacaktır),

(2) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda
belirtilen ALES, GRE veya GMAT puanlarından birini almış olmak,

ALES

GRE (Sayısal)

GMAT

55

(EA / SÖZ)

610

450

(3) Eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine (en az 60 puan) sahip
olmak (İlgili belge TÖMER’den alınacaktır – KKTC uyruklu adaylar ile lisans
eğitimini Türkçe almış olmak şartıyla Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında
tamamlayanlarda bu şart aranmaz),

(4) Ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden başvuru tarihi
itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen yabancı
dil sınavı puanlarından birini almış olmak. Belgelemek kaydıyla Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen bir sınavdan alınan muadil bir yabancı dil puanı da kabul
edilecektir.

Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça)

YDS

KPDS

ÜDS

TOEFL

60

60

60

72 (IBT)

BAŞVURU SIRASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar:

(1) Başvuru Dilekçesi,

(2) Özgeçmiş,

(3) Referans Mektubu (Başvurularda adaylar en az iki referans mektubu getirirler,
çalışan personel için referans mektuplarından birisi mutlaka öğretim üyesinden
diğeri ise ilk amirden alınır),

(4) Niyet Mektubu,

(5) Yüksek lisans eğitimi için başvuran adayların lisans, doktora eğitimi için
başvuran adayların lisans ve yüksek lisans not durum belgesi (Transkript (Baraj
notu uygulanmayacaktır)) “Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunu olan adayların,
eğitim aldıkları kurumun Yükseköğretim Kurulunca tanındığını belgelemesi gerekmektedir”,

(6) Doktora eğitimi için başvuran adayların yüksek lisans bitirme tezinin bir
sureti,

(7) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla YDS,
KPDS, ÜDS veya TOEFL sınav sonuç belgesi,

(8) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla ALES
sonuç belgesi,

(9) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Türk Silahlı Kuvvetleri
mensubu personel için bu şart aranmaz),

(10) Nüfus cüzdanının noter tasdikli sureti,

(11) Son üç ay içerisinde çekilmiş 4,5 X 6 cm. ebatlarında 2 adet renkli vesikalık
fotoğraf.

b. Yabancı uyruklu adaylar:

(1) Başvuru Dilekçesi,

(2) Özgeçmiş,

(3) Referans Mektubu (Başvurularda adaylar en az iki referans mektubu getirirler,
çalışan personel için referans mektuplarından birisi mutlaka öğretim üyesinden
diğeri ise ilk amirden alınır),

(4) Niyet Mektubu,

(5) Yüksek lisans eğitimi için başvuran adayların lisans, doktora eğitimi için
başvuran adayların lisans ve yüksek lisans not durum belgesi (Transkript (Baraj
notu uygulanmayacaktır)) “Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunu olan adayların,
eğitim aldıkları kurumun Yükseköğretim Kurulunca tanındığını belgelemesi gerekmektedir”,

(6) Doktora eğitimi için başvuran adayların yüksek lisans bitirme tezinin bir
sureti,

(7) Başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla ALES,
GRE veya GMAT sonuç belgesi,

(8) Eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine sahip olduğuna dair TÖMER’den
alınacak belge (KKTC uyruklu adaylar ile lisans eğitimini Türkçe almış olmak
şartıyla Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlarda bu şart aranmaz),

(9) Doktora eğitimi için başvuran adayların ana dilleri dışında İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça
dillerinden birinden başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içerisinde alınmış
olmak şartıyla YDS, KPDS, ÜDS veya TOEFL sınav sonuç belgesi veya Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi,

(10) Pasaportun noter tasdikli fotokopisi ve Türkçe çevirisi,

(11) Son üç ay içerisinde çekilmiş 4,5 X 6 cm. ebatlarında 2 adet renkli vesikalık
fotoğraf.

c. Enstitü Müdürlüğü başvuru için ihtiyaç duyulan belgelerde gerekli düzenlemeleri
yapabilir ve/veya ilave belgeler talep edebilir.

ENSTİTÜ GİRİŞ SINAVLARI (BİLİM SINAVI VE MÜLAKATLAR)

1. Yüksek lisans programlarına müracaat eden ve belirtilen şartları taşıyan
adaylar mülakata tabi tutulacaktır. Doktora programlarına müracaat eden adaylar
ise mülakata ilave olarak bilim sınavına da tabi tutulacaktır.

2. Bilim sınavına ve mülakatlara başvuru belgelerini eksiksiz teslim eden ve
bu belgeler üzerinden yapılacak inceleme neticesinde başvuru şartlarını sağladığı
tespit edilen adaylar davet edilecektir.

3. Bilim sınavı ve mülakatlar, Harp Akademileri K.lığı SAREN Müdürlüğünce oluşturulacak
mülakat komisyonlarınca icra edilecektir.

4. Doktora programlarına başvuruda bulunan adaylar için uygulanacak bilim sınavına
(yazılı sınava) ilişkin usul ve esaslar mülakat komisyonlarınca belirlenecektir.
Bilim sınavına katılmayan doktora adayları başarısız sayılacak ve mülakata alınmayacaktır.

5. Bir adayın genel değerlendirmeye alınabilmesi için mülakat sonucunda en az
60 puan almış olması gerekir. Mülakat sonucu bu puanın altında kalan aday başarısız
sayılır ve sıralamaya alınmaz.

6. Mülakat sonucunda başarılı bulunan adaylar genel değerlendirmeye alınacak
ve her bir aday için aşağıdaki çizelgede belirtilen oranlar kullanılarak genel
başarı notu hesaplanacaktır.

Kriterler

Yüksek Lisans

Doktora

ALES Puanı

%50

%50

Yabancı Dil Puanı

%10

%10

Lisans Bitirme Derecesi

%10

%5

Yüksek Lisans Bitirme Derecesi (Tezli)

%5

Bilim Sınavı Notu

%10

Mülakat Notu

%30

%20

Genel Başarı Notu

%100

%100

7. Genel başarı notunun hesaplanmasında;

a. Lisans/yüksek lisans bitirme kredi not ortalaması 100 tam puan üzerinden
değerlendirilecek, 4,00 tam not üzerinden belirlenen kredi not ortalamaları,
Yükseköğretim Kurulunun 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarını
gösteren eşdeğerlik tablosuna göre 100 tam puana dönüştürülerek,

b. Yabancı dil notu YDS-KPDS-ÜDS notundan farklı olan adayların yabancı dil
notu puanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen, yurt dışında çeşitli
kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan uluslararası yabancı dil sınav sonuçlarının
eşdeğerliliğine ilişkin çizelgeler aracılığı ile 100 tam puana dönüştürülerek
değerlendirmeye alınacaktır.

8. Adaylar; yabancı dil sınav notlarından birini veya birden fazlasını ön kayıt
komisyonuna verebilirler. Bu durumda genel başarı notunun hesaplanmasında Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yabancı dil eşdeğerliği çizelgelerine göre adayın lehine
olan sınav notu değerlendirmeye alınacaktır.

9. Genel başarı notu;

a. 60 puanın altında kalan yüksek lisans adayları ile,

b. 70 puanın altında kalan doktora adayları başarısız sayılacak ve sıralamaya
alınmayacaktır.

10. Adaylar; “genel başarı notları” dikkate alınarak en yüksek nottan
itibaren sıralanacak, bu sıraya göre genel başarı notu ve üzerinde not almış,
Enstitü Müdürlüğünce belirlenecek kontenjan içerisine girmiş olanlar Enstitü
giriş sınavında başarılı olmuş sayılacaklar ve asil listede yer alacaklardır.

11. Mülakat sınavında başarılı bulunmuş ve asgari genel başarı notuna ulaşmış
olmasına rağmen Enstitü Müdürlüğünce belirlenecek kontenjanın dışında kalan
adaylar ise yedek listede yer alacaktır.

ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT İŞLEMLERİ

1. KAYIT:

a. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan seçim işlemleri
sonucunda, Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt işlemleri
İdari Şube Müdürlüğünce oluşturulacak kayıt komisyonunca yerine getirilecektir.

b. Kayıt komisyonu sınav sonuçlarının yayımlanmasını müteakip; asil listede
yer alan adayların kayıt için gerekli olan evraklarını kontrol edecek, evrakları
tam olan adayları Enstitüye davet ederek kayıtlarını yapacaktır.

c. Sonuçların ilan edilmesini müteakip asil aday listesinde yer alan adaylar,
kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri kayıt komisyonuna teslim ederek kayıtlarını
yaptırmak zorundadırlar. Duyuruda belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların
yerine yedek listedeki adaylar sıra ile davet edilecektir.

ç. Kayıt işlemi sırasında, Enstitü giriş sınavına müracaatta verilen evraklara
ilave olarak aşağıdaki belgeler kayıt komisyonuna teslim edilecektir:

(1) Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için Yükseköğretim
Kurulundan alınan denklik belgesi ve diplomanın noter tasdikli sureti,

(3) Nüfus müdürlüklerinden alınacak yeni tarihli yerleşim yeri adresi belgesi
(Yabancı uyruklu adaylardan ikamet tezkeresi),

(4) Nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,

(5) Adli sicil raporu,

(6) Lisans ve yüksek lisans eğitimi almış olduğu yükseköğretim kurumunda disiplin
cezası almadığına, almış ise cezaların içeriğine dair onaylı belge (Transkriptlerinde
disiplin cezası almadığına dair ibare bulunan adaylardan istenmeyecektir),

(7) Çalışan öğrencilerin çalıştıkları kurumdan, lisansüstü eğitim almasında
ve derslere devamında herhangi bir mahzur bulunmadığına dair belge.

(8) Kendi nam ve hesabına öğrenim görecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin
kesin kayıt işlemleri sivil öğrencilere uygulanacak esaslara (Adli sicil raporu
hariç) tabi olur.

(9) Son üç ay içerisinde çekilmiş 4,5 X 6 cm. ebatlarında 10 adet renkli vesikalık
fotoğraf.

2. Enstitü Müdürlüğü kayıt belgelerinde gerekli düzenlemeleri yapabilir ve/veya
ilave belgeler talep edebilir.

3. Başvuru ve kabul sürecinin herhangi bir safhasında işlemleri iptal edilen
adaylar, Enstitüye teslim ettikleri belgeleri elden teslim edilmek kaydıyla
geri alabilirler (Posta veya kargo ile belge iadesi yapılmayacaktır).

4. Geri alınmayan belgeler saklanmaz. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip
bilahare imha edilir.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARININ UYGULANMA ŞEKLİ

1. YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ UYGULAMA ŞEKLİ:

Yarıyıl

Faaliyet

1’inci ve 2’nci Yarıyıl

Yüksek lisans programı derslerinin 2 yarıyıl halinde icrası.

3’üncü Yarıyıl

Tez hazırlığı.

4’üncü Yarıyıl

Tez hazırlığı ve tez sınavı.

2. DOKTORA PROGRAMLARININ UYGULAMA ŞEKLİ:

Yarıyıl

Faaliyet

1’inci ve 2’nci Yarıyıl

Doktora programı derslerinin 2 yarıyıl halinde icrası.

3’üncü Yarıyıl

Doktora yeterlik sınavı hazırlığı ve sınavın icrası.

4’üncü Yarıyıl

Tez önerisi.

5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci Yarıyıl

Tez hazırlığı ve tez sınavı.

3. Lisansüstü programlarda derse devam zorunludur ve derse devam oranı en az
%70’tir.

Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Y.Lisans ve Doktora Program İlanı bu haber, Memur Habercisi tarafından yayınlanmıştır.

 Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Y.Lisans ve Doktora Program İlanı

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir